tin tức sự kiện anh ngữ dream high
Giữ ổn định kỳ thi THPT quốc gia năm 2020

Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi năm 2020 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2019, nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học ở mức độ học vấn phổ thông.

Theo đó, kết quả thi có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông; làm cơ sở cho tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần tự chủ tuyển sinh đã được quy định trong Luật giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung.

Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên các môn học ở cấp Trung học phổ thông.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT lưu ý, đẩy mạnh truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia; tăng cường chức năng quản lý nhà nước, vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát; gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi của UBND, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Sở GD&ĐT đối với các hội đồng thi…

Cụ thể, kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 có 5 môn thi, bài thi, gồm: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong số này chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bộ GD&ĐT chủ trì, chỉ đạo các trường đại học chấm bài thi trắc nghiệm của thí sinh; bài thi tự luận do Sở GD&ĐT các địa phương chấm.

Nhằm hạn chế tối đa các hành vi gian lận như đã từng xảy ra ở một số địa phương trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, năm 2020, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Sở GD&ĐT áp dụng nhiều giải pháp trong kỳ thi THPT quốc gia như quy định chặt chẽ về việc sắp xếp phòng thi, trong đó thí sinh tự do, thí sinh hệ giáo dục thường xuyên thi chung điểm thi với thí sinh hệ giáo dục phổ thông; quy định chi tiết về kỹ thuật niêm phong, lưu trữ, bảo quản đề, bài thi; đặt camera giám sát tại phòng chứa tủ đựng đề thi, bài thi 24/24h; tăng cường trách nhiệm của các thành viên có liên quan trong việc bảo quản đề thi, bài thi...