Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Cấu tạo từ (Word formation) 0

Lý thuyết
Biến đổi tính từ thành danh từ
Một trong những bài tập tương đối khó đối với các bạn học sinh là bài tập biến đổi từ. Cái khó ở đây chính là việc làm thế nào để xác định đúng dạng từ và đúng từ có nghĩa tương thích với chỗ trống mình cần và một trong ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^