Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Sự phù hợp giữa Chủ ngữ và Động từ ( S- V Agreement) 0

Lý thuyết
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject- Verb agreement)
Như các em đã biết, điểm mấu chốt để bất kì câu văn nào có nghĩa là phải đúng ngữ pháp và việc đầu tiên ta nhìn vào sẽ là chủ ngữ và động từ chính. Tuy nhiên, trong quá trình làm bài tập và đề luyện các em sẽ không thể không tránh khỏi việc bị đánh ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^