Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Câu điều ước - Thức giả định (Wish - If only - Subjunctive) 0

Lý thuyết
Câu giả định (subjunctive)
Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì. Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta ...
[Luyện thi tiếng anh đại học] Các cấu trúc khác cần ghi nhớ had better, would rather …
Ngoài  các cấu trúc quan trọng đã đưa từ các bài trước,” luyện thi đại học tiếng anh .com” xin gửi tới quý bạn đọc các lưu ý tiếp theo cho môn Anh – kỳ thi đại học tiếng anh sắp tới. 1. CHỈ CÁCH THỨC: thường bắt đầu bằng as, as if, as ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^