Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Câu bị động (Passive voice) 0

Lý thuyết
CÂU BỊ ĐỘNG
Trong quá trình học tiếng Anh bạn sẽ  gặp các loại câu như: câu chủ động, câu bị động. Các loại câu này thường gây khó khăn cho các bạn khi học hay khi làm bài thi, vì vậy để giúp các bạn học tập hiệu quả hơn các giáo viên của ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^