Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Câu điều kiện (Conditional Sentences) 0

Lý thuyết
Kiến thức cơ bản về câu điều kiện trong Tiếng Anh
Câu điều kiện có thể coi là một trong những mảng ngữ pháp vô cùng quan trọng trong tiếng Anh và là một trong những dạng thường gặp trong đề thi đại học môn Tiếng Anh, từ viết lại câu cho đến việc chúng ta làm bài đọc hay chọn đáp án đúng ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^