Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Câu hỏi (Questions and Question tags) 0

Lý thuyết
Câu hỏi đuôi (Question Tag) trong Tiếng Anh
Câu hỏi đuôi là một phần ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh và cũng thường xuyên xuất hiện trong các đề thi đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm chắc cách thành lập và các trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi- điểm mấu chốt giúp bạn nổi ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^