Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Câu đảo ngữ ( Inversions) 0

Lý thuyết
Câu đảo ngữ trong tiếng Anh
Thế nào là câu đảo ngữ? Có bao nhiêu loại câu đảo ngữ mà các em nên biết? Trong bài học này, Ms.Hong Le sẽ giải đáp những thắc mắc đó giúp các em. Đây là một phần trong chương trình ôn thi Đại học tiếng anh của trung tâm các em ...
Các kiểu đảo ngữ thường gặp
Đảo ngữ trong Tiếng Anh thường được dùng với dụng ý nhấn mạnh về một sự việc hay một chủ thể nhất định được đề cập tới trong câu. Trong các bài thi, các bạn học sinh sẽ phải đối mặt với các lựa chọn khác nhau, vì thế việc ...
Đảo ngữ để nhấn mạnh trong tiếng Anh
Ở bài trước, Ms. Hong Le đã cùng các em làm quen với câu đảo ngữvới định nghĩa cùng các kiểu thường gặp câu đảo ngữ. Một trong những chức năng quan trọng của câu đảo ngữ chính là dùng để nhấn mạnh về một sự vật, hiện tượng nào đó theo chủ ý của người viết ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^