Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Mệnh đề tính ngữ (Relative clauses) 0

Lý thuyết
Câu phức hợp và đại từ quan hệ
Dreamhigh xin giới thiệu cho các bạn cách sử dụng câu phức hợp và đại từ quan hệ đây là phần ngữ pháp quan trọng, không thể thiếu trong đề thi các bạn hãy tham khảo bài học dưới đây nhé: Tiếng Anh có 2 loại câu: - Câu đơn ...
Đại từ quan hệ và những điều cần lưu ý
Đại từ quan hệ rất hay được tìm thấy trong các câu văn và các câu nói hàng ngày. Tuy nhiên, một số bạn vẫn chưa biết rõ cách dùng hoặc vị trí của các đại từ quan hệ sẽ đặt ở đâu, chúng được dùng để thay thế cho đại ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^