Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Mạo từ (Articles) 0

Lý thuyết
MẠO TỪ
Mạo từ trong tiếng anh là một phần ngữ pháp rất quan trọng. Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Bài học hôm nay giáo viên trung tâm anh ngữ Dreamhigh sẽ ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^