Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Giới từ (Prepositions) 0

Lý thuyết
Ý nghĩa của một số giới từ trong Tiếng Anh
Trong bài lần này, chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn những ý nghĩa của các giới từ quen thuộc trong Tiếng Anh như about, against, at… Hãy chuẩn bị cho mình bút giấy để ghi chép sau này còn dùng nhé. 1/ ABOUT Xung quanh : Ex: I ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^