Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Động từ (Verbs, Modal verbs, Auxiliary verbs, Participles) 0

Lý thuyết
Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ (modal +perfective)
Bài trước chúng ta đã xem qua cách dùng của Modal verbs ở thì hiện tại, bài học hôm nay cô sẽ phân tích kĩ cách sử dụng Modal Verbs ở thì quá khứ 1 .Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã  Diễn đạt một khả ...
Kiến thức cơ bản về động từ
Động từ là một thành phần không thể thiếu trong câu, vì vậy việc nắm vững được những kiến thức cơ bản về động từ trong Tiếng Anh sẽ tạo cho bạn một cơ sở và nền tảng tốt để tiếp tục nâng cao khả năng ngữ pháp của mình. Hãy cùng Ms. Hồng ...
Kiến thức cơ bản về phân từ trong Tiếng Anh
Trong Tiếng Anh, người học thường hay chú ý đến những loại từ chính trong câu như danh từ, động từ mà quên đi mất một thành phần cũng vô cùng quan trong làm nên ý tứ và biểu cảm câu văn- phân từ. Vì vậy, để làm tốt các bài tập đọc hiểu ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^