Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

So sánh (Comparison) 1

Lý thuyết
So sánh trong tiếng Anh
Bài trước chúng ta tìm hiểu về 2 dạng của so sánh là so sánh ngang bằng và so sánh hơn kém. Trong bài hôm nay ta sẽ học về so sánh bội số, so sánh kép, so sánh hơn kém không dùng than (giữa 2 đối tượng) 1. So sánh ...
So sánh trong Tiếng Anh
Các cấu trúc so sánh rất hay gặp trong các bài thi và viết lại câu trong đề thi Đại học, cao đẳng. Nào cùng học một cách ngắn gọn mà vẫn đầy đủ và vô cùng dễ nhớ về mấy cấu trúc này nhé. 1. So sánh ngang/bằng nhau.Hình thức so sánh bằng nhau được thành ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^
Bài tập so sánh (số 01)
Bài trước chúng ta đã học lý thuyết về so sánh rồi, các em cùng kiểm tra qua phần bài tập nhé: Bài 1: Complete the sentences using as... as. Choose one of the following words. expensive     comfortable fast               long              quietly          soon well              often             quickly ...