Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Tính từ, trạng từ (Adjectives, Adverbs) 2

Lý thuyết
Tính từ và phó từ
Tính từ phó từ là một loại từ phổ biến và gặp thường xuyên trong quá trình học tiếng Anh. Để giúp các bạn học tốt hơn các giáo viên chuyên ngữ của trung tâm luyện thi đại học Dreamhigh đã hệ thống lại ở bài học dưới đây : ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^
Bài tập trạng từ (số 01)
Lý thuyết về phần trạng từ các em đã nắm vững rồi đúng không, chúng ta cùng làm bài tập nhé:   Bài 1     Write the sentence and include the adverb. It should come in mid position or, if necessary, after the subject. 1.  You’ll definitely pass the exam, ...
Bài tập tính từ (số 01)
Lý thuyết về phần tính từ chúng ta đã học xong rồi nhé, giờ các em làm bài tập về phần tính từ nhé:   BÀI 1.      Put in each or every 1. _____ of the six flats has its own entrance. 2. We had a great weekend. I ...