Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học
Một số từ thường bị phát âm sai trong tiếng anh

Trong tiếng anh, ngoài những quy tắc phát âm mà chúng ta đã đề cập tới trong chủ đề lần trước thì vẫn có những trường hợp ngoại lệ, không theo bất kì qui tắc nào hoặc dễ gây nhầm lẫn. Vì thế, bài viết này được viết ra để lưu ý cho bạn những từ dễ bị phát âm sai để các bạn có thể ghi nhớ và áp dụng vào bài tập phát âm, trọng âm trong bài thi đại học nhé.

1. Purpose (mục đích):

Danh từ này có phiên âm là [‘pəəs], không phải là [‘pəouz] như nhiều người vẫn phát âm. Lí do của sự nhầm lẫn này là do người học mặc định những từ có đuôi “-ose” đều có cách phát âm là /ouz/

*Ví dụ
suppose [sə’pouz], propose [prə’pouz], dispose [dis’pouz] v.v. nhưng thực ra hoàn toàn không phải và chúng ta vẫn có những ngoại lệ.

2. Heritage

Từ này có cách phát âm là [‘heritidʒ], với âm cuối cần được phát âm là /idʒ/ chứ không phải /eidʒ/ như nhiều bạn vẫn nhầm lẫn. Nguyên nhân là do nhiều bạn học Tiếng Anh bê nguyên cách đọc của danh từ “age” (tuổi, đọc là /eidʒ/) vào từ “heritage” này.

3. Schedule

Hầu hết những người học tiếng Anh thiếu cẩn thận đều đọc từ này thành [‘skedju:l] Tuy nhiên, nếu như tra từ điển, từ những từ điển thủ công nhất đến đại từ điển Oxford thì bạn sẽ thấy danh từ này chỉ có 2 cách đọc: [‘∫edju:l] hoặc [‘skedʒul].

4. Education cũng không phải là một ngoại lệ.

Từ này có 2 cách đọc duy nhất: theo kiểu British English (tiếng Anh Anh) là [,edju:’kei∫n], và theo kiểu American English (tiếng Anh Mỹ) là [,edʒu:’kei∫n]. Nếu đọc lẫn lộn 1 trong 2 cách theo cách nhiều người Việt Nam vẫn đọc [,edu’kei∫n] thì chẳng ra Anh mà cũng không ra Mỹ, hơn nữa lại thể hiện trình độ tiếng Anh chưa sâu. Bạn cần hết sức tránh tình trạng này.

5. Build

Bạn vẫn đọc động từ này là [bjuld] phải không? Nếu tra từ điển bạn sẽ phải ngạc nhiên vì thực ra từ này có phiên âm là [bild], tức âm [i] chứ không phải âm [ju:] như nhiều người vẫn nghĩ. Sở dĩ phát âm sai là do âm /i/ ngắn (tức đọc lướt, không bành miệng sang 2 bên như âm /i:/) dễ bị nghe nhầm thành âm /ju:/ đặc biệt là trong những từ có chứa cả 2 chữ cái “u” và “i”.

6. Audition

Các bạn trẻ Việt Nam hầu hết đều biết đến từ này nhưng lại có tới 90% trong số đó là phát âm sai. Đây cũng là một ví dụ điển hình của trường hợp này. Từ này có phiên âm là [ɔ:’di∫n] tức là âm [ɔ:], nhưng thường bị các bạn đọc sai thành âm [au] tức là [au’di∫n]. Ngoài ra còn rất nhiều từ có âm “au” khác bị đọc nhầm thành [au] thay vì [ɔ:]. Các bạn cần lưu ý rằng hầu hết những từ có âm có cách viết là “au” đều có phiên âm là [ɔ:], ví dụ: because [bi’kɔz], August [ɔ:’gʌst], audience [‘ɔjəns] v.v.

7. General

Nói đến từ này thì chắc ai cũng nghĩ mình phát âm đúng. Tuy nhiên, phần dễ sai nhất chính là nằm ở phụ âm đầu tiên g /’dʒ/ mà nhiều bạn vẫn đọc nhầm thành /ʒ/. Toàn bộ phiên âm của từ này phải là [‘dʒenərəl] chứ không phải [‘ʒenərəl]. Các bạn lưu ý nhé.

Sau khi đọc những từ này, bạn có thấy mình cũng mắc phải những lỗi ấy. Trên đây là 7 trường hợp lỗi sai trong phát âm Tiếng Anh mà các bạn dễ mắc phải nhất trong giao tiếpcũng như trong làm bài tập phát âm trong đề thi đại học môn Tiếng Anh. Để tìm kiếm những tài liệu ôn thi đại học tiếng anh ở đâu tốt nhất, các bạn tham khảo tại đây nhé. Chúc các bạn học tốt và không mắc phải những lỗi sai tương tự như vậy nữa nhé.

    Bài tập để khỏi quên nhé ^^