Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học
Đại từ quan hệ và những điều cần lưu ý

Đại từ quan hệ rất hay được tìm thấy trong các câu văn và các câu nói hàng ngày. Tuy nhiên, một số bạn vẫn chưa biết rõ cách dùng hoặc vị trí của các đại từ quan hệ sẽ đặt ở đâu, chúng được dùng để thay thế cho đại từ nào trong câu. Hãy cùng tìm hiểu để nắm rõ cách sử dụng đại từ quan hệ sao cho linh hoạt và tự nhiên tránh sai sót trong quá trình ôn thi Đại học tiếng anh các bạn nhé.

đại từ quan hệ

1. Khi nào dùng dấu phẩy ?
Khi danh từ đứng trước who ,which,whom… là :
+ Danh từ riêng ,tên
Ex: Ha Noi , which ….
Mary ,who is …

+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :
This book ,which ….
+ Có sở hửu đứng trước danh từ :
My mother ,who is ….
+ Là vật duy nhất ai cũng biết : ( Sun ( mặt trời ) ,moon ( mặt trăng )
The Sun ,which …

2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?
– Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề
My mother , who is a cook , cooks very well
– Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm .
This is my mother , who is a cook .

3. Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM…

- Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không được bỏ )[/COLOR]
This is the book which I buy.
Ta thấy which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :

-> This is the book I buy.
This is my book , which I bought 2 years ago.
Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .
This is the house in which I live .
Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc .

This is the man who lives near my house.
Who là chủ từ ( của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được .

4. Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT :
– Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ :

This is my book , that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy -. phải dùng which

This is the house in that I live .(sai) vì phía trước có giới từ in – phải dùng which

5. Khi nào bắt buộc dùng THAT
– Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có ngừơi vừa có vật

The man and his dog that ….
That thay thế cho : người và chó

Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong bài học về cách dùng đại từ quan hệ trong tiếng Anh, để tham khảo các bài học khác của các giáo viên chuyên ngữ các bạn có thể theo dõitại đây . Chúc các bạn ôn thi Đại học tiếng Anh năm 2016 thật tốt và đạt hiệu quả cao!

    Bài tập để khỏi quên nhé ^^