Giới thiệu các khóa học
DANH SÁCH KHÓA HỌC
Khóa Tiếng anh lớp 6 chuyên sâu
 • :   K19 - 6A1
 • :   18.00 - 20.00 thứ 3 và thứ 7
 • :   301
 • :   Ms Mai Do
Khóa Tiếng Anh lớp 7 cơ bản
 • :   K19 - 7A2
 • :   18.00 - 20.00 thứ 3 và thứ 7
 • :   201
 • :  
Khóa tiếng Anh lớp 8 cơ bản
 • :   K19 - 8A2
 • :   18.30- 20.30 thứ 3 và thứ 6
 • :   302
 • :  
Khóa luyện thi vào các trường chuyên Ngữ
 • :   K19-NC02
 • :   18.45-20.45 thứ 2 và thứ 6
 • :   402
 • :  
Khóa Tiếng Anh lớp 10 cơ bản
 • :   K19- 10A2
 • :   18.30-20.30 thứ 4 và chủ nhật (17.00-19.00)
 • :   402
 • :  
Khóa Tiếng Anh lớp 11 cơ bản
 • :   K19- 11A1
 • :   18.45 -20.45 thứ 2 và thứ 6
 • :   201
 • :  
Khóa luyện thi đại học Tiếng Anh intensive
 • :   K19 -12A1,
 • :   thứ 3 và thứ 6 (18.45-20.45)
 • :   202, 302
 • :  
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh trung hạn
 • :   K19- TH01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 1/2020
 • :   302
 • :  
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh cấp tốc 2020
 • :   K19-CT01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 6/2020
 • :   201
 • :  
Khóa LUYỆN ĐỀ thi đại học môn Tiếng Anh 2020
 • :   K19 - LĐ01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 2/2020
 • :   301
 • :  
Khóa luyện thi TOEIC A
 • :  
 • :   Thứ 5(19h30-21h30), Chủ Nhật(14h30-16h30)
 • :   402
 • :  
Khóa luyện thi TOEIC B
 • :  
 • :   Thứ 4(19.30-21.00), Chủ nhật (9.00-11.30)
 • :   402
 • :  
Lớp ngữ pháp thực hành lớp 3
 • :  
 • :   18.00-19.30 thứ 3 và 16.30-18.00 chủ nhật
 • :   201
 • :  
Khóa luyện thi đại học Tiếng Anh standard
 • :  
 • :   thứ 5(19.00-21.00), chủ nhật (14.30-16.30)
 • :  
 • :  
Khóa Tiếng Anh lớp 10 chuyên sâu
 • :   K19-10A1
 • :   18.30-20.30 thứ 5 và 8.30-10.30 chủ nhật
 • :   402
 • :  
Lớp ngữ pháp thực hành lớp 5
 • :   K19-DH5.2
 • :   Thứ 5(17.30-19.00)và chủ nhật (8.30-10.00)
 • :   402
 • :  
Khóa Tiếng Anh lớp 9 cơ bản
 • :   K19-9A3
 • :   18.30-20.30 thứ 2 và thứ 5
 • :   201
 • :  
Khóa Tiếng anh lớp 6 cơ bản
 • :   K19-6A2
 • :   thứ 4 (18.30-20.30) và chủ nhât (14.30-16.30)
 • :   302
 • :  
Lớp tiếng Anh mẫu giáo
 • :   K19-DH1.1
 • :   18.00-19.30, thứ 4 và chủ nhật
 • :   202
 • :  
Khóa Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 chuyên sâu
 • :   K19-NC01
 • :   18.30-20.30 thứ 5
 • :   202
 • :  
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh PRO
 • :   K19- 12A3
 • :   chủ nhật(18.15-21.15)
 • :  
 • :  
Lớp ngữ pháp thực hành (lớp 2)
 • :   K19-DH2.1
 • :   18.30-20.00 thứ 6 và 15.00-16.30 chủ nhật
 • :   301
 • :  
Lớp luyện thi vào cấp 2 (lớp 5)
 • :   K19-DH5.1
 • :   18.00-19.30 thứ 4 và 15.00-16.30 chủ nhât
 • :   302
 • :  
Lớp ngữ pháp thực hành (lớp 4)
 • :   K19-DH4.1
 • :   16.30-18.30 chủ nhật
 • :   302
 • :  
Khóa Tiếng Anh lớp 9 chuyên sâu
 • :   K19- 9A2
 • :   18.00-20.00 thứ 4 và thứ 7
 • :   202
 • :