Giới thiệu các khóa học
DANH SÁCH KHÓA HỌC
KHÓA LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH
 • :  
 • :  
 • :  
 • :  
KHÓA HỌC GIAO TIẾP VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
 • :  
 • :  
 • :  
 • :  
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CẤP BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • :  
 • :  
 • :  
 • :  
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CƠ BẢN CẤP BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 • :  
 • :  
 • :  
 • :  
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CƠ BẢN CẤP BẬC TIỂU HỌC
 • :  
 • :  
 • :  
 • :  
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 6
 • :  
 • :  
 • :  
 • :  
DH1.1, DH 2.1, DH3.1, DH4.1, DH5.1
 • :  
 • :  
 • :  
 • :  
Danh sách Giảng viên
 • Giảng viên Ms. Hồng Lê - Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh - Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội
 • Ms. Hoàng Xuân - Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh - Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội
 • Ms. Hương Thảo - Thạc sĩ Giảng Viên Tiếng Anh - Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội
 • Ms Quỳnh Trang - Thạc sĩ Giáo viên Tiếng Anh - Giáo viên trường THPT Thăng Long - Hà Nội
 • MR. QUYẾT - Thạch sĩ Giảng Viên Tiếng Anh - Giảng viên Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội
 • Mr. Tuấn - Thạch sĩ giáo viên tiếng anh - Giáo viên Trường THCS Vinschool
 • MS. LÊ HẰNG - Thạch sĩ giáo viên tiếng anh - Giáo viên Trường Tiểu học Lomonosov Mễ trì Hạ
 • MS. PHƯỢNG - Thạch sĩ Giảng Viên Tiếng Anh - Giảng Viên Trường ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI