Giới thiệu các khóa học
DANH SÁCH KHÓA HỌC
Khóa Tiếng anh lớp 6
 • :   K16 - 6A1
 • :   18.00 - 20.00 chủ nhật
 • :   301
 • :   Ms. Thanh Hoang
Khóa Tiếng Anh lớp 7
 • :   K17 - 7A1
 • :   18.00 - 20.00 thứ 4 và thứ 7
 • :   201
 • :   Ms. Phuong Dang
Khóa tiếng anh lớp 8
 • :   K17 - 8A1
 • :   18.30- 20.30 thứ 4 và 17.00-19.00 chủ nhật
 • :   302
 • :   Ms. Xuan Hoang
Khóa luyện thi vào các trường chuyên Ngữ
 • :   K17- 9A1
 • :   18.30-20.30 thứ 4, 8.00-10.00 chủ nhật
 • :   402
 • :   Ms Hong Le
Khóa Tiếng Anh lớp 10
 • :   K17- 10A1
 • :   18.30-20.30 thứ 3, thứ 7
 • :   402
 • :   Ms Ngo Xuyen
Khóa Tiếng Anh lớp 11
 • :   K17- 11A1
 • :   18.30 -20.30 thứ 5 và 14.30-16.30 chủ nhật
 • :   201
 • :   Ms Hoang Xuan
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh 2018
 • :   K17 -12A1, K17- 12A2
 • :   12A2( 18.30- 20.30 thứ 2, thứ 6) và 12A1 (thứ 5 18.20-20.30, chủ nhật 15.00-17.00)
 • :   202, 302
 • :   Ms Hong Le
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh trung hạn
 • :   K17- TH01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 2/2018
 • :   302
 • :   Ms. Hong Le
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh cấp tốc 2017
 • :   K17-CT01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 6/2018
 • :   201
 • :   Ms. Hong Le
Khóa luyện đề thi đại học môn Tiếng Anh 2017
 • :   K17 - LĐ01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 2/2018
 • :   301
 • :   Ms.Hong Le
Khóa Tiếng Anh lớp 9
 • :   K17- 9A2
 • :   18.30-20.30 thứ 2 và thứ 6
 • :  
 • :   Ms Hong Le