Các giảng viên tiếng anh của Dream High
Ms Quỳnh Trang
Ms Quỳnh Trang

Cô Vũ Quỳnh Trang

+ Cô là thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Tiếng anh tại trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô cũng là cựu học sinh chuyên Anh trường THPT HANOI AMSTERDAM.

+ Hiện nay cô là giáo viên tiếng Anh tai trường THPT THĂNG LONG. Cô cũng đang tham gia dạy các lớp khối 10, 11, 12 tại trường trung học phổ thông HANOI AMSTERDAM và một số lớp cao học tại Học Viện Ngoại Giao.

+ Cô là giáo viên tâm huyết với nghề, có phương pháp giảng dạy sinh động, thu hút nên rất nhiều học sinh yêu mến.