Các giảng viên tiếng anh của Dream High
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
Giảng viên Ms. Hồng Lê
Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội
Ms. Hoàng Xuân
Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội
Ms. Hương Thảo
Thạc sĩ Giảng Viên Tiếng Anh
Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội
MS. PHƯƠNG AN
Thạch sĩ giáo viên tiếng anh
Giáo viên Trường THCS Archimedes Academy.
MS. PHƯỢNG
Thạch sĩ Giảng Viên Tiếng Anh
Giảng Viên Trường ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
MR. QUYẾT
Thạch sĩ Giảng Viên Tiếng Anh
Giảng viên Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội
MS. VÂN
Giáo viên tiếng anh
Giáo viên tiếng anh Dreamhigh
MS. LÊ HẰNG
Thạch sĩ giáo viên tiếng anh
Giáo viên Trường Tiểu học Lomonosov Mễ trì Hạ
Mr. Tuấn
Thạch sĩ giáo viên tiếng anh
Giáo viên Trường THCS Vinschool
Ms Quỳnh Trang
Thạc sĩ Giáo viên Tiếng Anh
Giáo viên trường THPT Thăng Long - Hà Nội