DANH SÁCH KHÓA HỌC
Khóa Tiếng anh lớp 6
 • :   K16 - 6A1
 • :   17.30 - 19.00 thứ 4 và 16.00-17.30 thứ 7
 • :   301
 • :   Ms. Tuyet Mai
Khóa Tiếng Anh lớp 7
 • :   K16 - 7A1
 • :   18.30 - 20.00 thứ 4 và 17.00 - 19.00 chủ nhật
 • :   201
 • :   Ms. Hoang Xuan
Khóa tiếng anh lớp 8
 • :   K16 - 8A1
 • :   17.30- 19.30 thứ 3 và thứ 5
 • :   302
 • :   Ms. Tuyet Mai
Khóa luyện thi vào các trường chuyên Ngữ
 • :   K16- 9A1
 • :   19.00-21.00 thứ 4, 8.00-10.00 chủ nhật
 • :   402
 • :   Ms Hong Le
Khóa Tiếng Anh lớp 10
 • :   K16- 10A1
 • :   8.00-10.00 chủ nhật
 • :   402
 • :   Ms Ngo Xuyen
Khóa Tiếng Anh lớp 11
 • :   K16- 11A1
 • :   18.30 -20.30 thứ 2 và thứ 6
 • :   201
 • :   Ms Hoang Xuan
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh 2016
 • :   K16 -12A1, K16- 12A2
 • :   18.30- 20.30 thứ 2, thứ 6 và thứ 3, thứ 5
 • :   202, 302
 • :   Ms Hong Le, Ms Hoang Duong
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh trung hạn
 • :   K16- TH01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 2/2017
 • :   302
 • :   Ms. Hong Le
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh cấp tốc 2016
 • :   K16-CT01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 6/2017
 • :   201
 • :   Ms. Hong Le
Khóa luyện đề thi đại học môn Tiếng Anh 2016
 • :   K16 - LĐ01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 2/2017
 • :   301
 • :   Ms.Hong Le
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
Ms. Hồng Lê
Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội
Ms. Hoàng Xuân
Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội
Ms. Hương Thảo
Thạc sĩ Giảng Viên Tiếng Anh
Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội
Ms Quỳnh Trang
Thạc sĩ Giáo viên Tiếng Anh
Giáo viên trường THPT Thăng Long - Hà Nội