DANH SÁCH KHÓA HỌC
Khóa Tiếng anh lớp 6
 • :   K16 - 6A1
 • :   17.30 - 19.30 thứ 4
 • :   301
 • :   Ms. Tuyet Mai
Khóa Tiếng Anh lớp 7
 • :   K16 - 7A1
 • :   18.30 - 20.00 thứ 4 và 17.00 - 19.00 chủ nhật
 • :   201
 • :   Ms. Hoang Xuan
Khóa tiếng anh lớp 8
 • :   K16 - 8A1
 • :   17.30- 19.30 thứ 3 và thứ 5
 • :   302
 • :   Ms. Tuyet Mai
Khóa luyện thi vào các trường chuyên Ngữ
 • :   K16- 9A1
 • :   19.00-21.00 thứ 4, 8.00-10.00 chủ nhật
 • :   402
 • :   Ms Hong Le
Khóa Tiếng Anh lớp 10
 • :   K16- 10A1
 • :   15.00-17.00 chủ nhật
 • :   402
 • :   Ms Ngo Xuyen
Khóa Tiếng Anh lớp 11
 • :   K16- 11A1
 • :   18.30 -20.30 thứ 2 và thứ 6
 • :   201
 • :   Ms Hoang Xuan
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh 2017
 • :   K16 -12A1, K16- 12A2
 • :   18.30- 20.30 thứ 2, thứ 6 và thứ 3, thứ 5
 • :   202, 302
 • :   Ms Hong Le, Ms Hoang Duong
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh trung hạn
 • :   K16- TH01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 2/2017
 • :   302
 • :   Ms. Hong Le
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh cấp tốc 2017
 • :   K16-CT01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 6/2017
 • :   201
 • :   Ms. Hong Le
Khóa luyện đề thi đại học môn Tiếng Anh 2017
 • :   K16 - LĐ01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 2/2017
 • :   301
 • :   Ms.Hong Le
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
Giảng viên Ms. Hồng Lê
Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội