DANH SÁCH KHÓA HỌC
Khóa Tiếng anh lớp 6
 • :   K18 - 6A2
 • :   18.00 - 20.00 thứ 3 và thứ 7
 • :   301
 • :  
Khóa Tiếng Anh lớp 7
 • :   K18 - 7A2
 • :   18.30 - 20.30 thứ 3 và thứ 6
 • :   201
 • :  
Khóa tiếng anh lớp 8
 • :   K18 - 8A2
 • :   18.00- 20.00 thứ 4 và thứ 7
 • :   302
 • :  
Khóa luyện thi vào các trường chuyên Ngữ
 • :   K18-NC02
 • :   18.30-20.30 thứ 4, 8.00-10.00 chủ nhật
 • :   402
 • :  
Khóa Tiếng Anh lớp 10
 • :   K18- 10A1
 • :   18.30-20.30 thứ 2 và thứ 6
 • :   402
 • :  
Khóa Tiếng Anh lớp 11
 • :   K18- 11A1
 • :   18.15 -20.15 thứ 3 và 18.15 -20.15 thứ 6
 • :   201
 • :  
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh 2019
 • :   K18 -12A1,
 • :   thứ 5: 18.30-20.30, chủ nhật: 14.30-16.30
 • :   202, 302
 • :  
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh trung hạn
 • :   K18- TH01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 3/2019
 • :   302
 • :  
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh cấp tốc 2019
 • :   K18-CT01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 6/2019
 • :   201
 • :  
Khóa luyện đề thi đại học môn Tiếng Anh 2019
 • :   K18 - LĐ01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 2/2019
 • :   301
 • :  
Lớp ngữ pháp thực hành (lớp 4, lớp 5)
 • :   K18-NR3.1
 • :   8.30-10.30 thứ 7
 • :   302
 • :  
Lớp ngữ pháp thực hành (lớp 3, lớp 4)
 • :   K18-NR2.1
 • :   14.00-16.00 chủ nhật
 • :   302
 • :  
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
Giảng viên Ms. Hồng Lê
Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội