DANH SÁCH KHÓA HỌC
Khóa Tiếng anh lớp 6
 • :   K19 - 6A1
 • :   18.00 - 20.00 thứ 3 và thứ 7
 • :   301
 • :  
Khóa Tiếng Anh lớp 7
 • :   K19 - 7A2
 • :   18.00 - 20.00 thứ 3 và thứ 7
 • :   201
 • :  
Khóa tiếng Anh lớp 8
 • :   K19 - 8A2
 • :   18.30- 20.30 thứ 3 và thứ 6
 • :   302
 • :  
Khóa luyện thi vào các trường chuyên Ngữ
 • :   K19-NC02
 • :   18.45-20.45 thứ 2 và thứ 6
 • :   402
 • :  
Khóa Tiếng Anh lớp 10
 • :   K19- 10A2
 • :   18.30-20.30 thứ 4 và chủ nhật (17.00-19.00)
 • :   402
 • :  
Khóa Tiếng Anh lớp 11
 • :   K19- 11A1
 • :   18.30 -20.30 thứ 2 và thứ 6
 • :   201
 • :  
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh 2020
 • :   K19 -12A1,
 • :   thứ 3 và thứ 6 (18.45-20.45)
 • :   202, 302
 • :  
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh trung hạn
 • :   K19- TH01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 3/2020
 • :   302
 • :  
Khóa luyện thi đại học môn Tiếng Anh cấp tốc 2020
 • :   K19-CT01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 6/2020
 • :   201
 • :  
Khóa luyện đề thi đại học môn Tiếng Anh 2020
 • :   K19 - LĐ01
 • :   dự kiến khai giảng tháng 2/2020
 • :   301
 • :  
Khóa Tiếng Anh lớp 10
 • :   K19-10A1
 • :   18.30-20.30 thứ 5 và 8.30-10.30 chủ nhật
 • :   402
 • :  
Lớp ngữ pháp thực hành (lớp 5)
 • :   K19-DH5.2
 • :   8.30-10.30 chủ nhật
 • :   402
 • :  
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
Giảng viên Ms. Hồng Lê
Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội